Shasekishū, czyli Zbiór piasku i kamyków, to kolekcja opowieści setsuwa w 10 tomach, zgromadzonych i uporządkowanych przez Mujū (1226-1312), mnicha szkoły rinzai. Mujū znany jest także pod pośmiertnym imieniem (imina) Ichien lub Ichienbō i przydomkiem (azana) Dōgyō, a choć formalnie należał do zenistycznej szkoły rinzai, studiował rownież nauki ezoterycznej szkoły shingon, ponadto dyscyplinarnej ritsu i in. Oprócz Shasekishū pozostawił Zōtanshū, czyli Zbiór różnych gawęd, Tsuma kagami i Shōzaishū.

Tekst Shasekishū zachował się w różnych kopiach, w wielu miejscach znacznie różniących się od siebie. Na tych stronach można znaleźć przekłady wykonane na podstawie tzw Bonshun-bon, czyli kopii wykonanej przez mnicha imieniem Bonshun (1553-1632), oraz tzw Yonezawa-bon, czyli kopii przechowywanej w bibliotece w mieście Yonezawa.


(C) 2001 - 2005 Anna Zalewska
Ania
Valid HTML 4.01!