Shasekishū, czyli Zbiór piasku i kamyków

tom VI, opowieść 1
(Bonshun-bon)

Sekkyōshi no seshubun kikiashiki koto
O tym, jak część kazania poświęcona patronowi nie nadawała się do słuchania

W krainie Kai był sobie mężczyzna zwany bodajże Uma no Shirō. Mimo iż był najmłodszym z synów, został głową rodu. Gdy pewnego razu zamówił nabożeństwo za duszę ojca, mnich, który wygłaszał kazanie, w części poświęconej zwyczajowo patronowi, powiedział:
— Miłość świętej pamięci zmarłego do tego pobożnego i oddanego rodzicom dziecka przewyższała nawet jego uczucia do starszych synów, tak że on właśnie odziedziczył dom, a i ja sam widziałem to uczucie na własne oczy. Dzieckiem maleńkim na kolanach rodzicowi siadywał i pieszczot zaznawał, tak że aż brak mi słów, by to opisać. Jak wszedł mu przez oczy, to wyszedł nosem, jak wszedł mu przez nos, to wyszedł ustami, i tak sie zabawiał, a świętej pamięci ojciec rozpieszczał go bez miary. — Ale gdy to mówił, wszyscy słuchający zaczęli uciekać.
Tenże Shirō także chciał uciec, ale inni go powstrzymali, mowiąc:
— Jeśli ty nie zechcesz słuchać, to kto tego wysłucha? — i przytrzymali go. Shiro probująć uciec wdał się w bitkę i walczył, to na górze to na dole i zdaje się, że coś się tam nawet wydarzylo. Kazanie zupelnie się nie udalo i było to wyjątkowo hałaśliwe nabożeństwo.

W prowincji Michinoku pewna mniszka miala syna, Saemon no jō, który przedwcześnie zmarł. Mnich, który na jej prośbę odprawiał nabożeństwo za jego duszę, w części poświęconej patronowi, zaczął wyjaśniać skąd się bierze podobieństwo dzieci do rodziców:
— Związki łączace matki i dzieci są czymś wzruszającym. Kiedy ojciec i matka łączą swoje ciała, dziecko płci męskiej wzbudza w sobie miłość do matki, a dziecko płci żeńskiej — do ojca. Świadomość wkracza do zasady czerwonej i zasady białej i tak poczęte zostaje dziecko. W tym czasie, jeśli to ojciec doznaje szczególnie silnej rozkoszy, dziecko zyskuje podobieństwo do ojca, a jeśli matka doznaje szczególnie silnej rozkoszy — to dziecko staje się podobne do matki. I tak oto, jako że świętej pamięci Saemon no jō ani trochę nie różnił się od swej matki, świątobliwej mniszki, jakże silna musiała być wtedy jej przyjemność.
Cześć dotycząca patrona była chyba trochę zbyt szczegółowa!

,,Zasada czerwona'' (shakutai) oznacza tutaj krew matki, zaś ,,zasada biala'' — nasienie ojca; słowa shakubyaku nitai, czyli ,,dwie zasady, czerwona i biala'', pochodzą z Makashikanu, jednego z najważniejszych tekstów dotyczących praktyki medytacji szkoły tendai, a w Japonii naukę o tych zasadach rozwinąl niesławny odłam tachikawa szkoły shingon.

(przekład własny z oryginału)

Bibliografia

Tu Shasekishū


(C) 2001 - 2005 Anna Zalewska
Ania
Valid HTML 4.01!