Trzy przekłady Sutry serca

Teksty te przełożyłam z chińskiego w ramach mojego seminarium magisterskiego pod kierunkiem dr. hab. Marka Mejora. Wykorzystałam je w mojej pracy magisterskiej pt. "Buddyjska Sutra serca doskonałości mądrości - najwcześniejsze przykłady recepcji w Japonii". Bliższe informacje o sutrze, jej tłumaczach itp. być może dołączę wkrótce.


(C) 1997 by Anna Zalewska