Nampōroku to najważniejszy japoński klasyczny tekst dotyczący drogi herbaty. Składa się z siedmiu rozdziałów: Oboegaki (Spisane z pamięci), Kai (Spotkania), Tana (Półka), Shoin (Gabinet pisarski), Daisu (Daisu), Sumihiki (Zatarte tuszem) i Metsugo (Po śmierci). Według tradycji zawiera pouczenia patriarchy drogi herbaty, Sen no Rikyū (1522-1591), spisane w większości przez jego bezpośredniego ucznia, Nambō Sōkeia, który następnie przedstawił Rikyū tekst do akceptacji. Jedynie ostatni rozdział miał powstać po śmierci Rikyū.

Rozdział I przedstawia zarys filozofii drogi herbaty wabi.
Początek rozdziału Oboegaki, czyli Spisane z pamięci.
Pełny tekst pierwszego przekładu Oboegaki na język polski można przeczytać w drugim oraz trzecim numerze pisma Silva Iaponicarum. Pismo dostępne jest m.in. w bibliotece Zakładu Japonistyki i Koreanistyki UW oraz w Zakładzie Japonistyki UAM.

Rozdział II gromadzi zapiski ze spotkań herbacianych Rikyū.
Początek rozdziału Kai, czyli Spotkania.
Pełny tekst pierwszego przekładu Kai na język polski został zamieszczony w dziesiątym oraz jedenastym numerze pisma Silva Iaponicarum.

Rozdział III opowiada przede wszystkim o zastosowaniu półki, a także innych sprzętów herbacianych.
Początek rozdziału Tana, czyli Półka

W rozdziale czwartym opisane są sposoby ustawiania dekoracji w pokoju w stylu gabinetu pisarskiego.
Początek rozdziału Shoin, czyli Gabinet pisarski.

Rozdział V, Daisu, opisuje, jak należy używać daisu, czyli specjalnego rodzaju półki używanej przy najbardziej uroczystych okazjach. Zilustrowany jest ponad pięćdziesięcioma prostymi rysunkami, ukazującymi ustawienie utensyliów na daisu; rysunki opatrzone są szczegółowymi wyjaśnieniami.

Rozdział VI zawiera nauki o podstawowym dla estetyki Sen no Rikyū pojeciu miary, czyli o proporcjach wyznaczających ułożenie utensyliów względem siebie na matach, półkach itp.
Początek rozdziału Sumihiki, czyli Zatarte tuszem.

Rozdział VII zawiera ważne nauki, które nie znalazły się w poprzednich rozdziałach, liczne anegdoty o mistrzach herbaty itp.
Początek rozdziału Metsugo, czyli Po śmierci.

W przygotowaniu: pełny przekład tekstu Nampōroku na język polski.


(C) 2004 - 2005 Anna Zalewska
Ania
Valid HTML 4.01!